ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

             เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายวันชัย ถาวรเจริญ ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 19 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง