711

กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปี 2559

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง    มอบหมายให้นายภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข ปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยนางสาวปวริศา ชาญชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง ลงพื้นที่เจาะเลือดโค กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปี 2559 ณ พื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง