501

วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ชัยพิเนตร ปศุสัตว์อำเภอแกลง พร้อมด้วยนายกอบชัย คำทาสี นายมณเฑียร ศรีทองคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล และผู้ช่วยงานสัตวแพทย์อำเภอแกลง ดำเนินการตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายและการรับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยมีหน่วยจัดซื้อนม เทศบาลตำบลกองดิน 4 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน 4 แห่ง เทศบาลตำบลเนินฆ้อ 4 แห่ง รวมทั้งหมด 12 แห่ง  ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายนม เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดส่งนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงจะติดตามและรายงานผลต่อไป

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง