501

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายเจษฏิภัทท์  คำเบา ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยนางสาวดวงจันทร์ สอนภูงา เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายและการรับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 โดยมีหน่วยจัดซื้อ ทั้งหมด 9 แห่ง  ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดส่งนมฯจะดำเนินการจัดส่งงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2567 อำเภอบ้านค่ายจะติดตามและรายงานผลต่อไป

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง