501

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายเจษฏิภัทท์  คำเบา ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉางดำเนินการตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายและการรับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 โดยมีหน่วยจัดซื้อ ทั้งหมด 9 แห่ง  ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดส่งนมฯจะดำเนินการจัดส่งงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 อำเภอบ้านฉางจะติดตามและรายงานผลต่อไป

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง