501

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00 น. นายเจษฏิภัทท์  คำเบา ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วย นางสาวดวงจันทร์ สอนภูงา เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (องค์ 8)  เพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ประเภท โคเนื้อ จำนวน 1 แห่ง (สุระสิงห์ฟาร์ม)ของนายวิบูลย์ ไวยสุระสิงห์  เลขที่ 16/1 หมู่ 3 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง