501

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธัญญ์พิชชา ศิริโชติวรกานน์ ปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา พร้อมด้วย นายนพดล พรมรงค์ นักวิชาการสัตวบาล ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีก ก่อนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ประเภท ไก่เนื้อ จำนวน 1 แห่ง ของสมชายฟาร์ม 119 หมู่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง