501

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและแพะ เพื่อค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติและเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM)  ได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ การฉีดวัคซีน การป้องกันโรคและแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เวชภัณฑ์เพื่อใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ตำบลบ้านค่าย ตำบลตาขัน จำนวน  5 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง