501

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง มอบหมายให้ นายสำเริง บุญเอี่ยม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ โดยมีนายเฉลี่ยว วิเชียรแลง นำทีมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ 4 เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง