501

วันที่ 24 มกราคม 2567เวลา 10.00-11.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณี เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลสุกร และมีการปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  คณะผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่กล่าวมาข้างต้น ได้ให้คำแนะนำและแก้ไขต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง