501

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โค แพะ เพื่อสำรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกของเกษตรกร พร้อมทั้งให้แนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก โรคปากและเท้าเปื่อยและแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มอบเวชภัณฑ์ คู่มือการเลี้ยงสัตว์ พร้อมขึ้นทะเบียนสัตว์แก่เกษตรกร ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 10 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง