501

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเจษฏิภัทท์ คำเบา ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางเพื่อติดตามตามสัญญา ยืมเพื่อการผลิต แม่สัตว์อายุสัญญายืมครบ 3 ปี แต่ยังไม่แจ้งลูกเกิด  พร้อมทั้งให้แนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง