501

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวธัญญ์พิชชา ศิริโชติวรกานน์ ปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา พร้อมนายนพดล พรมรงค์ นักวิชาการสัตวบาล ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีก ก่อนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ประเภท เป็ดเนื้อ จำนวน 1 แห่ง ของมาลี 2 ฟาร์ม 116/1 หมู่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง