229

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพิรพัตร์   ช่วยทอง ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉางออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  โดยไม่พบการกระทำความผิด ตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง