0042

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรค ASF สุกรหลุมที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว หมู่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยให้คำแนะนำการต้มเศษอาหารที่เก็บรวบรวมมาจากเรือนจำกลางจังหวัดระยองให้เดือดเป็นเวลา 30 นาทีทุกครั้งก่อนที่จะนำมาให้สุกรหลุมกิน พร้อมทั้งได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกเลียงสัตว์ และตรวจสุขภาพสุกรทุกตัว และกำชับให้สังเกตอาการของสุกรถ้าพบมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอโดยทันที

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง