0024 

วันที่ 15 ตุลาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ได้มอบหมายให้นายบันลือศักดิ์ ไกรเดชร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคASF.ในพื้นที่ตำบลบ้านเพและตำบลตะพงอำเภอเมือง ระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง