0006

วันที่ 3 ตุลาคม 2562   นายศุภวิชญ์  จุนถาวร ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมทั่งมอบเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรค ยาฆ่าเชื้อ และยาถ่ายพยาธิ พร้อมเน้นย้ำมาตราการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ในห่วงปลายฝนต้นหนาวในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง