0007

วันที่ 3 ตุลาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์เลี้ยง "โครงการรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์เลี้ยงในจุดเสี่ยง" ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2562   ที่ตำบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยองให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ,เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ,เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเป็นการป้องกันและทำลายเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ,โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคไข้หวัดนก(AI) พร้อมทั้งแจกยาฆ่าเชื้อและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคต่าง ๆ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง