0004

วันที่ 2 ตุลาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์เลี้ยง ที่ตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยองให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ,เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ,เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเป็นการป้องกันและทำลายเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ,โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคไข้หวัดนก(AI) พร้อมทั้งแจกยาฆ่าเชื้อและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคต่าง ๆ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง