501

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวรักษิณา บ้วนกียาพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางสาวธัญญ์พิชชา ศิริโชติวรกานน์ ปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา ร่วมกับนายมานพ จันทพงศ์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่สาวพร้อมไข่ อาหารไก่ไข่ และอุปกรณ์ให้น้ำและอาหาร รวมทั้งเวชภัณฑ์เบื้องต้น ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ มีอาหารประเภทโปรตีนจากไข่ไก่บริโภคเพียงพอในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค เกษตรกรสามารถจำหน่ายไข่ไก่ภายในชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง