501

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวณัฐนันท์ ประเสริฐ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 และด่านกักกันสัตว์ชลบุรี เข้าตรวจรับรองการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) เป็นที่พักซากสัตว์ ประเภท สุกร ไก่ โค กระบือ ของบริษัท โตดี โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง