260

วันที่  2  พฤษภาคม  2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ร้านน้องเก้าหมูสดโรงหมูสีชมพู   การจำหน่ายเนื้อสุกรแช่แข็ง   ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต  อาจทำให้พบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรแช่แข็ง  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดโรคระบาดของโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศได้  ณ  ร้านน้องเก้าหมูสด เลขที่ 9 ซอยเทศบาล 22/2  ตำบลสำนักท้อน  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  จากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบเนื้อสุกรแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศ มีเพียงเนื้อสุกรที่รับมาจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น โดยมีเอกสารใบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ระบุแหล่งที่มา  ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)  และหนังสือรับรองสถานกักสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ (ตร.4)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  จึงได้เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรแช่แข็งส่งตรวจ  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ในการนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ ผลการตรวจ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ African Swine Fever Virus (ASFV) โดยวิธี Real-time PCR

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง