221

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น..สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรไหลลงสู่ลำคลอง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง