133วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง และด่านกักกันสัตว์จันทบุรี เข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน ชัยณรงค์ฟาร์ม เป็นสถานกักกันสัตว์ ประเภท สุกร เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง