101

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดละหารไร่  ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย  นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโค  จำนวน 1 คู่  (เป็นเพศเมีย 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว) สำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต ให้กรมปศุสัตว์นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้แก่ นางสมบัติหารมานพ เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยง ดูแล และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง