447 1

ได้รับการรายงานเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2563   ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือผ่านระบบแอปพลิเคชั่น  DLD 4.0  หมายเลขการแจ้ง H132131  หัวข้อ  ปตท.จับหมาปล่อย  พื้นที่เกิดเหตุ   อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง   พร้อมด้วยนางสาวณัฐนันท์  ประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลตาม ที่ได้รับรายงาน   หัวข้อ  ปตท.จับหมาปล่อย พื้นที่เกิดเหตุ โรงกลั่นน้ำมัน ปตท. เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง    จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฎว่าไม่มีสุนัขฝูงดังกล่าวแล้ว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง