239

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลเจ้าหน้าที่องการบริหารส่วนตำบลเพ มูลนิธิ ซอยด๊อกและมูลนิธิ เวทแวน (ไทยแลนด์)ร่วมออกหน่วยทำหมันสุนัขบนเกาะเสม็ด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง