0040

วันที่ 16 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ไปสอบสวนโรคเนื่องจากได้รับแจ้งจากร้านอาหารบ้านฉัน ว่ามีไก่ป่วยตาย 2 วัน 3 ตัว จากทั้งหมด 40 ตัว ปศุสัตว์อำเภอให้ยาปฏิชีวะและยาฆ่าเชื้อและแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้ง ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง