0033

วันที่ 13 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา  เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ณโรงเรียนบ้านมะเดื่อ อ.เขาชะเมา โดยมี นาวาอากาศเอกพงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ  กรมวังผู้ใหญ่มาเป็นประธาน พร้อมลงตรวจพื้นที่

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง