0023

วันที่ 8  มกราคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบ่อนไก่ นายสกล มม.ยศ ทองย้อย และสนามซ้อมชนไก่ บ้านหนองตะเคียน ม.7 ต.สำนักท้อน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง