0020

วันที่ 3 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา  ได้เข้าเก็บปัสสาวะโคเนื้อจากฟาร์มโคเนื้อในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา(รอบที่2)  เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในโครงการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อ (งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test จำนวน 5 ฟาร์ม โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง