170

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี เข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน ฟาร์มระยอง 2 เป็นสถานกักกันสัตว์ ประเภท สุกร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดินอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง