0051

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอบ้านค่าย...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน มกราคม 2562   ณ วัดหนองกระบอก ม.4 ตำบลหนองละอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มและป้องกันโรค การฉีดวัคซีน มีการแจกยารักษาโรคสัตว์ เอกสารความรู้ ซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 50 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง