ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาสลบชนิดฉีด ใน 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วย Tiletamine ไม่น้อยกว่า  125 มิลลิกรัม Zolazepam ไม่น้อยกว่า  125 มิลลิกรัม  และมีขวดน้ำยาสำหรับเติม (Sterile Water for Injection) ไม่น้อยกว่า  5 มิลลิกรัม จำนวน 1,005 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)