164

วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ดำเนินงาน เรื่อง “การผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว และประชาคมในจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า"  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ประชาคมจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า สรุปผลที่ได้ ดังนี้ ทำหมันสุนัขเพศผู้  8 ตัว เพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวม 44 ตัว ณ วัดเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง