147 วันที่ 23 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีบริการแจกเวชภัณฑ์เอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยมีประชาชนเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์จำนวน 55 ราย ทำหมันสุนัขเพศผู้ 6 ตัว ทำหมันสุนัขเพศเมีย 10 ตัว ทำหมันแมวเพศผู้ 2 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 27 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง