183

วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2565  เวลา 09.00 น. นายสมพร  พานิชรัมย์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี เข้าตรวจสภาพความพร้อม โคแม่พันธุ์  เพื่อทำการย้ายฝากตัวอ่อน (ET) ณ ฟาร์มสุระสิงห์  เลขที่ 16/1 ม. 3 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  โดยคัดเลือกจากแม่โคที่คุณภาพเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน 16 ตัว ผลการดำเนินการในรอบนี้ไม่มีแม่โคที่ผ่านการคัดเลือกเลย เนื่องจากแม่โคมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนไม่ชัดเจนทำให้การเป็นสัดคลาดเคลื่อน และแม่โคยังมีปัญหาเรื่องการเป็นเม็ดผื่นทีอวัยวะเพศ(ยูเรียพลาสมา)ทำให้ไม่สามารถย้ายฝากตัวอ่อนในครั้งนี้ได้ต้องทำการรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยทำการย้ายฝากในรอบถัดไป

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง