242

วันที่ 29 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยองและเทศบาลนครระยอง สอบสวนโรค และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านเลขที่ 358 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง