240

วันที่ 25 มีนาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีบริการแจกเวชภัณฑ์เอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยมีประชาชนเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์จำนวน 53 ราย ทำหมันสุนัขเพศผู้ 8 ตัว ทำหมันสุนัขเพศเมีย 12 ตัว ทำหมันแมวเพศผู้ 6 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 9 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 53 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง