237

วันที่ 22 มีนาคม 2565  เวลา 14.00 น.  นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 และนายพนธ์สมิทธิ์  กลางนภา  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ตรวจเยี่ยมฟาร์มมาตรฐานโคเนื้อของ นายวิบูลย์  ไวยสุระสิงห์  (ฟาร์มสุระสิงห์) เลขที่ 16/1 หมู่ 3 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  เป็นฟาร์มโคเนื้อแบบมาตรฐาน GAP ซึ่งมีโคแม่พันธุ์  300 ตัว, โคขุน  2,700  ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,000  ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง