230

วันที่ 15 มีนาคม 2565  เวลา  10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง