219

วันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก และถุงพลาสติกหูหิ้วให้เป็นศูนย์ เพื่อลดขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานภาครัฐ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง