166

วันที่ 24 มกราคม 2565 ปศุสัตว์จังหวัดระยอง และหน่วยงานบูรณาการ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง และด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่พักซากสัตว์ตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสุกร จังหวัดระยอง ณ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่พบการกักตุนซากสุกรแต่อย่างใด โดยมีแหล่งที่มาจากการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฯ รวมถึงไม่พบการกระทำผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง