149วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง