186

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง ร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรอำเภอแกลง  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 65 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำให้ความรู้และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ผู้ร่วมงาน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง