ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ในวันที่ 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560  (ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2560)