102

  เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จ.ระยองเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561(งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test  ดังนี้
          1. โรงแปรรูปสุกรตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง สุกร 50 ตัว 8 ตัวอย่าง
          2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อ.ปลวกแดง  สุกร 4 ตัว 3 ตัวอย่าง
โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0