S 40697913

วันที่  28  กรกฎาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  จัดกิจกรรมโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษร 28 กรกฎาคม 2560  โดยจัดกิจกรรมบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว  มีประชาชนมารับบริการ  34  ราย  ทำหมันสุขนัขเพศเมีย  27  ตัว  ทำหมันสุขนัขเพศผู้  12  ตัว  แมวเพศเมีย  16  ตัว  แมวเพศผู้  10  ตัว  รวมทั้งสิ้น  65  ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  112  ตัว  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0