092

วันที่ 15 มกราคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ออกเจาะเลือดไก่พื้นเมืองในฟาร์มปรับระบบการเลี้ยงเพื่อทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคหลังจากให้วัคซีนนิวคลาสเซิล  จำนวน  1  ฟาร์ม  จำนวนตัวอย่าง  15  ตัวอย่าง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0