091

วันที่ 13  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในพื้นที่หมู่ที่ 10  ตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0